El diluvi universal

El diluvi universal és un mite recurrent a nombroses cultures, que indica que una gran inundació va destruir tota la vida (o gairebé tota) en temps remots.

En el llibre de Gènesi, el primer de la Bíblia, se’ns narra la història del diluvi com un càstig de Déu contra els homes, del qual va salvar a Noè, la seva família i una parella de cada animal.

Molts estudiosos creuen que el mite de la Bíblia, el més conegut de tots els diluvis, és una versió del mateix mite babilònic, on ja apareix l’arca, el càstig diví, els ocells que anuncien la terra i la salvació dels seleccionats. Aquest mite es recull a l’Epopeia de Guilgameix, el poema Atrahasis i diverses taules sumèries i accàdies força antigues. Els hebreus haurien conegut el mite durant la seva època d’exili a Babilònia i l’haurien adaptat a la seva cultura.

diluvi universal

La mitologia grega hauria heretat també aquesta història, personificada en Deucalió, que se salva del diluvi aconsellat pel seu pare Prometeu, també gràcies a un arca.

Una variant del mite del diluvi seria l’enfonsament de l’Atlàntida que apareixen als diàlegs de Timeu i Críties, ambdós textos de Plató.

Tradicions com la hindú, la maia o l’asteca recullen també grans inundacions, fet que recolzaria la hipòtesi de la realitat d’un diluvi, ja que aquests pobles no van tenir contacte amb la font mesopotàmica. Però les seves històries tenen elements propis que al•ludeixen més aviat a la creació a partir de l’aigua i les diferents races humanes. Es manté, però, la constant del càstig diví per la impietat de les criatures.

'El Diluvi' il·lustració de la Bíblia de Gustave Doré

‘El Diluvi’ il·lustració de la Bíblia de Gustave Doré

En tot el mon s’han recopilat fins a cinc-centes versions diferents del diluvi, fet que demostra que és un mite universal.

Si vols aprofundir més en el tema i conèixer la visió del mite que han tingut altres cultures arreu del món visita la meva plana web Diluvio Universal dedicada a aquest tema.